Ambrosía Catering Barcelona
Catering Barcelona

Privacitat i condicions legals

1. OBJECTE

AMBROSÍA CONCEPT CATERING és el nom comercial de AMBROSÍA CONCEPTS, S.L. Les presents Condicions Generals regulen l'accés i l'ús del lloc web titularitat de AMBROSÍA CONCEPTS, S.L. (d'ara endavant, "AMBROSÍA CATERING”), amb CIF B-66087636 i domicili social en Carrer Cristóbal de Moura, 31 - local 2, 08019 Barcelona (Espanya).

Les Condicions Generals de l'empresa "AMBROSÍA CONCEPTS, S.L." descrites a continuació, defineixen els drets i obligacions d'AMBROSÍA CATERINGen el marc de la seva pàgina web "http://www.ambrosiacatering.es" (d'ara endavant, el "lloc web"). El accés al lloc web suposa l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense que sigui necessària una signatura per confirmar aquesta acceptació. Aquestes són les úniques condicions aplicables a l'ús del Lloc web (sense perjudici que para determinats serveis podrien existir condicions particulars). Tingui en compte que certes àrees del Servei poden tenir termes i condicions diferents o poden requerir que vostè accepti condicions i termes addicionals. En cas de conflicte entre els termes generals i els publicats per a un àrea específica del lloc, aquests segons tindran preferència.

2. RECOMANA'NS

Podran subscriure's a AMBROSÍA CATERING qualsevol persona física o jurídica mitjançant inscripció directa en el Lloc web, o a través de l'opció "enviar a un amic" per part d'un dels usuaris. És a dir, AMBROSÍA CATERING autoritza als seus usuaris a enviar als seus amics i familiars amb la finalitat de que puguin subscriure's, al seu torn, en AMBROSÍA CONCEPTS,S.L., sense que intervingui contrapartida econòmica alguna. 

Es podrà facilitar les dades de l'amic al que desitja enviar la recomanació, en aquest cas AMBROSÍA CATERING procedirà a enviar un e-mail al beneficiat per verificar el seu compte. 

3. CONDUCTA DE L'USUARI

No està permès l'ús del Lloc web amb finalitats fraudulentes, o relacionats amb delictes penals o activitats il·lícites de cap tipus. També es prohibeix enviar, usar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador de cap tipus, o que suposi una violació de drets d'autor, marques registrades o confidencialitat, privadesa o qualsevol altre dret, o sigui d'una altra manera *injurioso o *censurable per a terceres parts, o el contingut de les quals contingui virus informàtics, propaganda política, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de "spam" i, en general, qualsevol tipus de molèstia o inconvenient innecessari.

4. OPINIONS, COMENTARIS, COMUNICACIONS I ALTRES CONTINGUTS

Qualsevol usuari que desitgi utilitzar els serveis del Lloc web i concretament del Blog, es compromet, sense restricció ni reserva alguna, a complir amb les presents Condicions Generals i amb les Normes d'ús del Blog.
Els usuaris d'AMBROSÍA CATERING podran participar en el Blog o xarxes socials amb comentaris i/o imatges sempre que el contingut de les mateixes no resulti il·lícit, obscè, abusiu, amenaçador, difamatori, envaeixi la privadesa de tercers, infringeixi drets de propietat intel·lectual o resulti injuriós o censurable d'una altra manera per a tercers i que el seu contingut no contingui virus informàtics, propaganda política, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de "spam". No està permès l'ús d'adreces de correu electrònic falses, suplantar la identitat d'una altra persona o entitat, o mentir d'una altra manera sobre l'origen de qualsevol contingut. AMBROSÍA CATERING es reserva el dret (però no l'obligació) d'eliminar o modificar qualsevol contingut.

Qualsevol usuari que desitgi publicar contingut en el Lloc web i concretament en el Blog, ja sigui mitjançant obres gràfiques, vídeos, obres musicals, fotografies, animacions, pseudònims, noms, símbols, textos, comentaris i en general, qualsevol element visual, textual o sonor procedent d'aquest soci, denominat indistintament d'ara endavant el "contingut de l'usuari”, es compromet a cedir a AMBROSÍA CATERING una Llicència de publicació.

L'usuari autoritza de forma gratuïta, a nivell mundial i sense restricció ni reserva alguna, la publicació del "contingut de l'usuari" que enviï a AMBROSÍA CATERING. Per tant, l'usuari acorda expressament en acceptar aquestes Condicions Generals cedir a AMBROSÍA CATERING, una llicència sobre el "contingut de l'usuari", que abasta:

 • El dret de reproducció i distribució del "contingut de l'usuari" en qualsevol tipus de suport multimèdia, paper, pel·lícula, format de disc òptic, etc., incloent els suports amb finalitats publicitàries, i de qualsevol forma corresponent a les arts gràfiques, mitjançant qualssevol processos tècnics i maneres de tractament (analògic, digital…) destinats als terminals dels usuaris finals, com per exemple, els ordinadors, telèfons mòbils, tablets digitals, etc., en tot tipus de formats; i concretament, el dret d'emmagatzemar, arxivar i allotjar el "contingut de l'usuari" en els servidors utilitzats per AMBROSÍA CATERING així com en discos durs, memòries RAM, memòries cachés, en tot tipus de formats.
 • El dret de comunicació pública del "contingut de l'usuari" mitjançant la seva comunicació al públic, per qualssevol maneres de difusió i xarxes de comunicació, concretament en Internet i en el Lloc web d'AMBROSÍA CATERING incloent el seu Blog, Intranet, premsa, ones, cable, manera telemàtica i/o digital, descàrregues, etc.
 • El dret de transformació del "contingut de l'usuari" en tot tipus de formats i presentacions, il·lustrats amb qualssevol llegendes, textos i comentaris (excloent els contextos polítics, pornogràfics o aquells no adequats), abastant aquest dret la possibilitat de retocar o modificar el “contingut de l'usuari”, concretament per motius gràfics, de format, claredat i/o color, que puguin resultar necessaris de cara a les maneres d'explotació citats prèviament.

L'usuari accepta que el “contingut de l'usuari” sigui utilitzat dissociat en qualsevol oportunitat, tant promocional com a comercial, per decisió d'AMBROSÍA CATERING, i concretament en el Blog o sigui publicat en el Lloc web.

De la mateixa manera, l'usuari accepta que AMBROSÍA CATERING pugui utilitzar el “contingut de l'usuari” per citar-ho i associar-ho al seu pseudònim o amb el seu nom en el blog, en les seves operacions promocionals, de màrqueting i publicitàries.

La present llicència serà vàlida en qualsevol idioma, a tot el món i durant el període de protecció acordat per a el “contingut de l'usuari” als seus dret, de conformitat amb la legislació espanyola i europea.

L'usuari accepta no rebre remuneració alguna en concepte d'aquestes publicacions.

L'usuari manifesta expressament que qualsevol “contingut de l'usuari” introduït en AMBROSÍA CATERING pertany efectivament a l'usuari o compta amb l'autorització dels legítims titulars o licenciataris dels continguts i no infringeix els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, i concretament, els drets dels col·laboradors d'AMBROSÍA CATERING, ni els drets a l'honor o a la imatge de tercers, o qualsevol altre dret de propietat de tercers.

L'Usuari garanteix a AMBROSÍA CATERING que compta amb totes les facultats i poders necessaris per acordar els drets cedits per la present i que l'usuari no ha realitzat ni realitzarà, mitjançant una cessió/llicencia a tercers o mitjançant qualsevol altre mitjà diferent, cap acte que pugui comprometre la present llicència i concretament, que les persones que puguin figurar en determinats “continguts de l'usuari” no estan vinculades amb el mateix mitjançant algun contracte d'exclusivitat relatiu a l'ús de la seva imatge o del seu nom. En concret, l'usuari declara que el “contingut de l'usuari” enviat a AMBROSÍA CATERING és completament original i que en ell no figura cap apartat de cap altra obra de qualsevol tipus, que pugui comprometre la responsabilitat d'AMBROSÍA CATERING.

L'usuari reconeix haver estat informat que AMBROSÍA CATERING:

 • rebutja tot tipus de responsabilitat sobre l'explotació o la difusió de el “contingut de l'usuari” en qualsevol suport, i concretament en el Blog del lloc web.
 • podrà retirar del seu lloc web el “contingut de l'usuari” si al seu semblar, aquest contingut infringís els drets dels col·laboradors d'AMBROSÍA CATERING, les presents Condicions Generals o les Normes d'ús del Blog, tot això sense perjudici de les accions legals que puguin emprendre's contra l'usuari que infringeixi drets de tercers.

Per tot això, l'usuari renuncia a qualsevol recurs davant AMBROSÍA CATERING i davant qualsevol altra societat que pugui substituir-la en el futur.

5. RECLAMACIONS SOBRE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

AMBROSÍA CATERING respecta la Propietat Intel·lectual i Industrial de tercers. Si creu que els seus Drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial han estat utilitzats de manera que puguin donar lloc a disputes per incompliment, li preguem s'informi immediatament a AMBROSÍA CATERING enviant un correu electrònic a clientes@ambrosiacatering.es.

Una vegada realitzat aquest procediment, AMBROSÍA CATERING iniciaria les accions pertinents per eliminar el contingut objecto de la reclamació en un termini raonable.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els textos, els comentaris, les obres, les il·lustracions i les imatges que es reprodueixen en el Lloc web d'AMBROSÍA CATERING estan subjectes a drets d'autor i de la propietat intel·lectual aplicables a tot el món. En aquest sentit i de conformitat amb les disposicions de la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual, estan destinats a un ús estrictament privat.
Qualsevol altra utilització serà constitutiva de violació de la Propietat Intel·lectual i serà sancionada degudament, tret que intervingui autorització prèvia d'AMBROSÍA CATERING.

Qualsevol reproducció total o parcial del catàleg d'AMBROSÍA CATERING queda terminantment prohibida.

7. MODIFICACIONS

La informació que apareix en aquest Lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. AMBROSÍA CATERING es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest Lloc web.

AMBROSÍA CATERING es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís, referent a la disponibilitat dels seus productes, serveis i campanyes.

8. RESPONSABILITATS

AMBROSÍA CATERING no assumeix responsabilitat alguna sobre els Continguts inserits pels Usuaris. L'Usuari que insereixi un contingut que infringeixi qualsevol legislació nacional o internacional vigent, respondrà dels danys i perjudicis derivades de tal infracció, eximint a AMBROSÍA CATERING de qualsevol responsabilitat. AMBROSÍA CATERING no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l'accés o ús dels Continguts o del Lloc web. Entre unes altres, i a títol enunciatiu i no limitatiu, AMBROSÍA CATERING no es responsabilitza de les següents circumstàncies:

 • la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Lloc web i/o dels seus Serveis o Continguts, excloent-se, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web i dels Continguts habilitats en el mateix.
 • falta d'utilitat del Lloc web o els Continguts per a qualsevol activitat.
 • del contingut d'altres pàgines d'Internet a les quals puguin dirigir-se els links o enllaços col·locats en el Lloc web.
 • l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els Continguts.
 • la recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels Usuaris/socis, dels Continguts.
 • l'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes de les presents Condicions Generals, o a la bona fe, del Lloc web o els seus Continguts, per part dels Usuaris/socis.

AMBROSÍA CATERING es reserva la facultat de modificar unilateralment les presents Condicions Generals, així com les condicions i termes d'ús d'aquest Lloc web, la seva política de privadesa i qualsevol altra informació. L'entrada en vigor de les modificacions de les condicions d'ús es produirà des del moment de la seva publicació en aquest Lloc web.

AMBROSÍA CATERING exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole, incloent el lucre cessant, que poguessin deure's als serveis prestats per tercers a través del Lloc web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, a manera enunciativa i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del Lloc web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del Lloc web. L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que AMBROSÍA CATERING pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals o de la Llei en relació amb la Utilització del Lloc web. AMBROSÍA CATERING no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través del Lloc web o altres eines de participació o opinió ni pels danys i perjudicis que puguin derivar-se d'aquestes opinions.

9. INDEMNITZACIÓ

L'usuari accepta, en cas de violar les Condicions Generals o qualsevol altre document, mantenir a AMBROSÍA CATERING i als seus agents exempts de qualsevol reclamació o despesa (incloent els honoraris d'advocats i costes) que es derivin.

10. PROTECCIÓ DE DADES

AMBROSÍA CATERING li informa que tractarà les dades de caràcter personal en els termes expressats en la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal del lloc web que l'Usuari o soci podrà trobar al final del present document.

11. IDIOMA

AMBROSÍA CATERING pot traduir aquestes Condicions Generals, la seva política de privadesa, o qualsevol altra norma operativa, política o procediment que pugui ser publicat en el lloc web. La versió espanyola serà la que prevalgui en cas de conflicte.

12. DURADA

La durada de la prestació del Servei del Lloc web i dels Continguts és de caràcter indefinit.

13. ACCIONS JUDICIALS

AMBROSÍA CATERING es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

14. DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les relacions establertes com a conseqüència de l’ús del portal www.ambrosiacatering.es es regiran pel que disposa la normativa espanyola vigent que resulti d’aplicació.

Les parts, renunciant al fur que els pogués correspondre, acorden resoldre qualsevol controvèrsia relacionada amb l’ús del portal www.ambrosiacatering.es als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. L’accés al portal implica l’acceptació expressa d’aquesta política legal

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

1. PRESENTACIÓ I DRET D'INFORMACIÓ

AMBROSÍA CONCEPTS,S.L. es pren molt seriosament la protecció de la seva privadesa i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

2. RECOMANACIONS

Per favor llegeixi detingudament i segueixi les següents recomanacions:

 • El lloc web no està dirigit a menors d'edat. Per favor activi el control parental per prevenir i controlar l'accés de menors d'edat a Internet i informar als menors d'edat sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Mantingui en el seu equip un programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat, que garanteixi que el seu equip es troba lliure de programari maligne, així com d'aplicacions spyware que posin en risc la seva navegació en Internet, i en perill la informació allotjada en l'equip.
 • Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privadesa que la plataforma posa a la seva disposició en el Lloc web.

3. PROCESSAMENT DE DADES PERSONALS, FINALITAT DEL TRACTAMENT I CONSENTIMENT PER A lA CESSIÓ DE DADES

Les dades dels Usuaris que es recapten a través dels formularis de registre online disponibles en el Lloc web, són recaptats per AMBROSÍA CONCEPTS,S.L. amb la finalitat de poder mostrar-los els nostres serveis presentats a través del Lloc web. Així mateix, li informem que les seves dades personals de contacte (nom, cognoms, telèfon mòbil, ciutat, empresa i adreça de correu electrònic) seran incorporats a un fitxer automatitzat i utilitzats per remetre-li Newsletters i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els serveis d'AMBROSÍA CONCEPTS,S.L. per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents i això a l'empara de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, LOPD), en la Llei 34/2002 d'11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i en la Llei 32/2003 de 3 de Novembre, General de Telecomunicacions.

En prémer el botó “ENVIAR”, l'Usuari accepta expressament la present Política de Privadesa i atorga el seu consentiment exprés al tractament automatitzat de les dades personals facilitades. No obstant això, l'Usuari podrà revocar el consentiment, en cada comunicat comercial o publicitari que se li faci arribar, i en qualsevol moment, mitjançant notificació en la següent adreça de correu electrònic clientes@ambrosiacatering.es o mitjançant carta dirigida AMBROSÍA CONCEPTS,S.L. domiciliada en Carrer Cristóbal de Moura, 31 - local 2, 08019 Barcelona (Espanya). AMBROSÍA CONCEPTS,S.L. es compromet al fet que les dades de caràcter personal sol·licitats seran els estrictament necessaris per dur a terme el servei demandat. Se li informarà si escau de l'obligatorietat de facilitar determinats dades, sense els quals no seria possible dur a terme la prestació.

4. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI I VERACITAT DE LES DADES

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a AMBROSÍA CONCEPTS,S.L. qualsevol modificació dels mateixos. L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, AMBROSÍA CONCEPTS,S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de l'altres accions que procedeixin en Dret.

Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar a AMBROSÍA CONCEPTS,S.L. de substraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

5. DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Li informem que Vostè pot exercir els seus drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça clientes@ambrosiacatering.es o mitjançant carta dirigida a AMBROSÍA CONCEPTS,S.L., domiciliada en Carrer Cristóbal de Moura, 31 - local 2, 08019 Barcelona (Espanya).

6. MESURES DE SEGURETAT

AMBROSÍA CONCEPTS,S.L. manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la LOPD i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD que continguin dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del Lloc web, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

AMBROSÍA CONCEPTS,S.L. es compromet a complir amb el deure secret i confidencialitat respecte de les dades personals continguts en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable.

7. . LINKS A PÀGINES WEB

El Lloc web d'AMBROSÍA CONCEPTS,S.L. podria contenir links a pàgines web de companyies i entitats de tercers. AMBROSÍA CONCEPTS,S.L. no pot fer-se responsable de la forma en la qual aquestes companyies tracten la protecció de la privadesa i de les dades personals, per la qual cosa li aconsellem que llegeixi detingudament les declaracions de política de privadesa d'aquestes pàgines web que no són propietat d'AMBROSÍA CONCEPTS,S.L. en relació amb l'ús, processament i protecció de dades personals. Les condicions que ofereixen aquestes pàgines web poden no ser les mateixes que les que ofereix AMBROSÍA CONCEPTS,S.L.

8. PREGUNTES

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un email a clientes@ambrosiacatering.es

9. CANVIS

AMBROSÍA CONCEPTS,S.L. es reserva el dret de revisar la seva Política de Privadesa en el moment que ho consideri oportú. Per aquesta raó, li preguem que comprovi de forma regular aquesta declaració de privadesa per llegir la versió més recent de la política de privadesa d'AMBROSÍA CONCEPTS,S.L.

10. CONDICIONS PARTICULARS

L'accés a determinats Continguts oferts a través del Lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen les modifiquen les condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització d'aquests Continguts, l'Usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars.

Utilitzem cookies pròpies i d'analítica per millorar la teva experiència d'usuari.
Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració i obtenir més informació aquí.
Sí, accepto